گیت فروشگاهی چیست؟

گیت فروشگاهی چیست؟

سیستم های ضد سرقت فروشگاهی، دزدگیر لباس، گیت دزدگیر چیست؟

گیت فروشگاهی  و دزدگیر فروشگاهی یکی از انواع گیت حفاظتی و گیت امنیتی می باشند که به عنوان گیت ضد سرقت فروشگاهی و برای جلوگیری از سرقت اجناس مغازه ها ،فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، هایپر مارکت ها، اوقاف ، انبار، هتل ها، بیمارستان ها و بسیاری از مراکز فروش به کار می رود.
دزدگیرهای  فروشگاهی ضد سرقت، یک سیستم کشف سرقت، قبل از خارج کردن اجناس سرقتی توسط سارقین از فروشگاه می باشند.

این سیستم ها دارای فرکانس های متعددی از جمله RF، AM، EM و RM  می باشند که کاربرد هر کدام در اصناف متفاوت است.

قطعا دیده اید که  برخی از فروشگاه ها (بخصوص فروشگاه های پوشاک و هایپرمارکت) به کالاهای خود قطعاتی پلاستیکی یا برچسب هایی را چسبانده اند .به این قطعات یا برچسب ها تگ گفته می شود. تگ ها معمولا به دو صورت هستند ، “تگ سخت” مانند آن هایی که به البسه متصل میشوند و “تگ برچسبی یا لیبل” مانند آنهایی که به کتاب ها چسبانده میشوند.تگ ها پس از پرداخت هزینه از کالا جدا میشوند.
معمولا” کنار درب خروجی  فروشگاه ها چیزی شبیه به نردبان نیز دیده می شود که در واقع آنتنهای فرستنده یا گیرنده ی امواج رادیویی هستند. فروشگاه های این چنینی دارای سیستم ضد سرقت هستند پس تمامی آنچه که به طور ظاهری از یک سیستم ضد سرقت فروشگاهی می توان دید معمولا آنتن دزدگیر،  تگ و یک ابزار برای جدا کردن تگ از کالا که معمولا کنار صندوقدار قرار دارد.
عملکرد سیستم های ضد سرقت به بیان ساده به این صورت است که دو آنتن که یکی فرستنده و دیگری گیرنده امواج در فرکانس رادیویی است در محل خروجی فروشگاه نصب می شود.

اگر تگی بین دو آنتن قرار گیرد سیستم هشدار می دهد که این هشدار معمولا بصورت یک بوق وهشداراست و به معنی این است که احتمالا سرقتی در حال وقوع می باشد، بنابراین هنگامی که مشتری کالایی را در این فروشگاه ها خریداری می کند صندوقدار تگ را از کالا جدا یا آن را غیر فعال می کند که این کار به صورت های متفاوتی بنا به نوع سیستم و نوع تگ انجام می پذیرد که به آن ها پرداخته شد.

Real Time Web Analytics