گیت فروشگاهی RF (آر اف)

گیت فروشگاهی یا به عبارتی دزدگیر فروشگاهی سیستمی است جهت جلوگیری از سرقت کالا در فروشگاه که با اتصال تگ امنیتی یا لیبل ضد سرقت به کالا میتوان آن را در برابر سرقت محفوظ کرد.
عملکرد گیت فروشگاهی به این صورت است که گیت فوق که به صورت گیت RF یا گیت AM است در خروجی فروشگاه قرار می گیرد و چنانچه تگ دزدگیر که قبلا در مقوله تگ امنیتی از آن یاد کردیم از آن عبور کند،گیت ضد سرقت فروشگاهی به صدا در می آید و صاحب فروشگاه از قصد سرقت مطلع می شود و می تواند از آن ممانعت کند.

Real Time Web Analytics