جداکننده

جدا کننده برای جدا کردن تگ از لباس یا هر کالای دیکر به کار می رود. هر چه آهنربای داخل جدا کننده بیشتر باشد آن را قویتر می کند.
اکثر شرکتها برای اینکه سود بالاتری بر روی جدا کننده داشته باشند آهنربای کمتری در جداکننده خوذ استفاده می کنند که تگها را به سرعت یک جدا کننده پرقدرت باز نمیکند و مگنت داخل آن 4000 است اما جدا کننده ستاره کستر آذرخش دارای 14000 می باشد و میتواند تگها را براحتی باز نماید. قفل تگهای ستاره گستر سوپر می باشد و با آهنربای معمولی باز نمیشود.
برای تشخیص یک جدا کننده سوپر واقعی ، باید پیچ پشت آن را باز کرد و تعداد آهنربای آن را با جداکننده ستاره گستر مقایسه نمود. جدا کننده ها اشکال مختلفی دارند و به صورت برقی و دستی می باشند .
انواع جداکننده : جداکننده سوپر ، جداکننده عینک ، جداکننده معمولی ، جداکننده سنسورماتیک ، جداکننده اولترا ، جداکننده ماکس ،جداکننده پنسیل ،جداکننده لرزشی

Showing all 12 results

Real Time Web Analytics