متال اسپای

متال و مگنت اسپای یعنی کشف کننده آهنربا یا فویل آلومینیوم
این دستگاه در ورودی یا خروجی درب فروشگاه قرار می گیرد و چنانچه شخصی برای سرقت کالا با جداکننده یا فویل آهنی وارد فروشگاه شود ، دستگاه توسط پیجر مخصوصی که در اختیار فروشنده قرار دارد آلارم میزند و فروشنده را از ورود جداکننده به داخل فروشگاه مطلع می سازد.
لذا به دلیل ازدیاد این گونه سرقت ها وجود دستگاه Metal & Magnet Spy ضروری می باشد.

Showing the single result

Real Time Web Analytics