گیت دزدگیر – ماتی لوس پالادیوم

گیت دزدگیر – ماتی لوس پالادیوم

گیت دزدگیر – ماتی لوس پالادیوم

گیت دزدگیر – ماتی لوس پالادیوم  مجهز به گیت rf متعلق به  شرکت ستاره گستر آذرخش می باشد که دارای ویژگی و برتری های بسیار بالایی نسبت به دیگر گیت های rf در بازار است ، جرا که گیت دزدگیر این فروشگاه گیت نداپ هلند با فاصله ی جوابدهی و سقف پوشش بسیار بالا بین دو پایه را دارا می باشد.

گیت فروشگاه ماتی لوس در پالادیوم گیت nedap هلند و در سانا مال ، گیت amersec چک می باشد.

فروشگاه ما تیلوس از لیبل rf سفید ساده استفاده می نماید.

لیبل rf ارايه شىه به اين فروشگاه دارای چسب و قدرت بسیار مطلوب است.

Skills

Posted on

دسامبر 26, 2015

Real Time Web Analytics