جداکننده چیست؟

جداکننده چیست؟

جدا کننده برای جدا کردن تگ از لباس یا هر کالای دیکر به کار می رود. هر چه آهنربای داخل جدا کننده بیشتر باشد آن را قویتر می کند.

متاسفانه اکثر شرکتها برای اینکه سودآوری  بالاتری بر روی جدا کننده داشته باشند آهنربای کمتری در جداکننده خود استفاده می کنند که تگها را به سرعت یک جدا کننده سوپر واقعی باز نمیکند و مگنت داخل آن 4000 است اما جدا کننده ستاره کستر آذرخش دارای 14000 مگنت می باشد و میتواند تگها را براحتی و با سرعت بالا باز نماید. قفل تگهای ستاره گستر سوپر می باشد و با آهنربای معمولی باز نمیشود.

برای تشخیص یک جدا کننده سوپر واقعی ، باید پیچ پشت آن را باز کرد و تعداد آهنربای آن را با جداکننده ستاره گستر مقایسه نمود.جدا کننده ها اشکال مختلفی دارند و به صورت برقی و دستی می باشند .

 ،انواع جداکننده : جداکننده سوپر ، جدا کننده تگ شل ، مگنت تگ ، آهنربای دزدگیر ،جداکننده عینک ، جداکننده معمولی ، جداکننده سنسورماتیک ، جداکننده اولترا ، جداکننده ماکس ،جداکننده پنسیل ،جداکننده لرزشی

Real Time Web Analytics